សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

ផលិតផល

អំពី​ពួក​យើង

ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

    ក្រុង Shenzhen បច្ចេកវិទ្យា Penghui CO ។ , LTD ។

ក្រុង Shenzhen បច្ចេកវិទ្យា Penghui CO ។ , LTD ។

បច្ចេកវិទ្យា penghui ក្រុង Shenzhen CO ។ , LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលត្រូវបានផ្តោតជាសំខាន់លើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ, ផលិតកម្ម, ការលក់និងសេវាកម្មនៃផលិតផលស៊េរី Shenli ម៉ូតូជំហាន, ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់បន្ថយភពមួយ។ នាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានឧបករណ៍ផលិតកម្រិតខ្ពស់, ការធ្វើតេស្តឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងដំណើរការ; មានជាក្រុមដែលមានឥទ្ធិពលផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍផលិតផល; ម្ចាស់ក្រុមការរចនាមួយបានបង្កើតឡើងដោយអ្នករចនាម៉ូដវរជនហើយត្រូវចំណាយពេលការអភិវឌ្ឍនៃហាងឧស្សាហកម្មនៃប្រជាជាតិចិនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការលះបង់ចំពោះការបង្កើតម៉ូតូជំហានទីខ្ពស់ចុងនៅឯផ្ទះនិងនៅបរទេសដែលមានមូលដ្ឋានលើស្មារតីសិប្បករចិន។

ដំណឹង

When the sun gear rotates under the drive of a servo motor, the engagement with the planet gears causes the planet gears to rotate. At the same time, because the planet gears have another side to engage with the ring-shaped inner ring gear on the inner wall of the planetary reducer housing. Fina...
Planetary reducer has the characteristics of small volume, light weight, high carrying capacity, long service life, stable operation, low noise, large output torque, high speed ratio, high efficiency and safe performance. It has the characteristics of power splitting and multi-tooth meshing. Pla...